Bones pràctiques i ús d'àlies de correu electrònic

Bones pràctiques i ús d'àlies de correu electrònic

2021, Jun 21    

Sense voler ara entrar en els detalls ni motius de fons, en el temps que porto gestionant els sistemes informàtics de diverses entitats he tendit a recomanar certes pràctiques a l’hora d’afrontar la gestió dels correus electrònics.

 • Establir un format homogeni per les adreces de correu electrònic: primera inicial del nom seguida del cognom o nom.cognoms solen funcionar bé (p.ex. fbassas o francesc.bassas). *
 • Utilitzar comptes nominals per a cada persona i àlies de correu als comptes personals que corresponguin per funcions, projectes o departaments. Només en comptats casos recomano l’ús de bústies de correu de comptes tipus voluntariat@, info@, etc. en general només quan aquesta bústia per les raons que siguin l’ha de gestionar més d’una persona.
 • Per poder aplicar el punt anterior és important no utilitzar el correu electrònic com a repositori d’informació, d’enllaços a documents, instruccions, contrasenyes (no cal dir-ho oi?), etc. Tot el que arriba per correu electrònic i mereix ser recordat o tingut en compte cal que ho classifiquem, desem o documentem correctament. D’aquesta manera podem estar tranquils de que quan una persona agafi una baixa, canvi les seves funcions o deixi l’entitat, únicament ens farà falta treure-li els seus àlies de correu i assignar-los a una altra persona.

* També amb ànim homogeneïtzador és bo establir el mateix nom d’usuari per a la resta de comptes que hagi d’utilitzar la persona dins l’entitat (comptes de CRM, web, servidor, accés als ordinadors, etc). I encara diria més, el millor escenari per gestionar els diferents comptes d’usuaris passa pel que implementa una solució d’accés únic per a tots els serveis que utilitza l’entitat (LDAP o similars). D’aquesta manera centralitzem l’accés als diferents serveis en un únic nom d’usuari i contrasenya per persona guanyant en simplicitat de cara a l’usuari i en control i seguretat pel que fa a l’entitat.

Àlies d’ús genèric que pot necessitar una entitat

A continuació llisto una mostra d’alguns àlies més comuns que pot necessitar una entitat. Aquests són comptes que convé utilitzar quan ens donem d’alta a serveis de tercers i així evitem vincular-los a comptes personals.

 • info, hola – àlies “calaix de sastre” on poden arribar correus per exemple de formularis de contacte, respostes a butlletins, consultes variades, etc. Si la gestió d’aquesta bústia la pot fer un o més voluntaris pot ser un dels casos en el que pugui ser adequat tenir un compte de correu específic i no un àlies.
 • administracio – per tot allò relacionat amb temes com facturació, registres de comptes en línia de l’entitat, proveïdors, etc.
 • dades – per contacte amb temes vinculats amb la protecció de dades.
 • donants – per tot el referent a la captació de fons i la relació amb socis i donants de l’entitat.
 • comunicacio – per poder centralitzar aspectes relacionats amb la comunicació i gestió de les xarxes socials.
 • premsa – per tot el que passi per la relació amb els mitjans de comunicació.
 • voluntariat – àlies per a la gestió i centralització de tot el que té relació amb els diferents processos de voluntariat de l’entitat.

Altres àlies que poden ser convenients crear són aquells vinculats a programes, departaments o projectes específics de l’entitat.

A més a més d’aquestes adreces de correu llistades. Si l’entitat es comunica amb més d’una llengua pot ser convenient afegir àlies en diferents idiomes (p.ex. donants@, donantes@, donors@).

L’únic compte que no farem àlies és el d’administració vinculat a tot el que estigui relacionat amb sistemes informàtics especialment clau i sensible en termes de seguretat i privacitat de dades:

 • sistemes – compte amb bústia pròpia amb control sobre tots els permisos i serveis de l’entitat que centralitza qualsevol aspecte (per petit que sigui) relacionat amb la gestió i administració dels sistemes informàtics.

Ús d’àlies de correu electrònic dins d’un compte personal