Gestió de projectes en entitats no lucratives i metodologies de treball àgil

Gestió de projectes en entitats no lucratives i metodologies de treball àgil

2017, Mar 19    

Quan la feina que fem no ha de sortir de la nostra taula som lliures d’organitzar-nos com bonament ens plagui, això sí, sempre intentant controlar que el caos no s’apoderi del nostre dia a dia.

Malgrat això, si sou dels que qui us marca l’organització de la vostra feina és un compte de correu electrònic amb un munt de pendents de llegir, favorits i missatges etiquetats; dels que depeneu d’una llibreta amb un caòtic llistat de tasques pendents i completades; o bé si sou dels que emmarqueu la pantalla de l’ordinador amb un núvol de “post-its” a mode de recordatoris; o si sou d’aquells que us fieu (quan sabeu que no hauríeu) de la vostra memòria per complir terminis d’entrega. En qualsevol d’aquests casos segurament coincidireu si us dic que potser ha arribat el moment d’abandonar velles costums i provar noves metodologies que ens permetin millorar la nostra productivitat.

Ara bé, quan no som capaços d’atendre amb condicions totes aquelles tasques que hauríem o quan es tracta de treballar en equip, la suggerència es converteix en un imprescindible. És el moment d’establir unes regles del joc que ens permetin gestionar amb la màxima efectivitat els projectes que tenim entre mans.

En el món dels projectes tecnològics sovint s’empren metodologies (de desenvolupament) àgils. Aquestes fonamenten els seus principis en:

  • Promoure l’adaptabilitat en comptes d’una estricte planificació.
  • Potenciar el treball iteratiu per afavorir l’assoliment ràpid de petits objectius.
  • Garantir una bona comunicació que afavoreixi el treball en equip i la col·laboració entre tots els actors implicats en els projectes.

La possibilitat d’extrapolar aquests principis en projectes no estrictament tecnològics ha fet que l’aplicació d’aquestes metodologies de treball en qualsevol tipus d’organitzacions hagi anat guanyant popularitat en els últims anys.

Scrum i Kanban són dos marcs de treball que defineixen tot un seguit de regles basades en els principis de les metodologies àgils i que podem adaptar tant per a la gestió de projectes personals o d’equip com per a la gestió de projectes en les nostres organitzacions. En parlaré aviat i també suggeriré algunes eines que en faciliten l’aplicació. Estigueu atents!