Implementació de CiviCRM per a entitats d'acció social

Implementació de CiviCRM per a entitats d'acció social

2018, Apr 24    

Recentment he publicat la documentació que reflecteix la implementació de CiviCRM que he realitzat per a diferents entitats del sector social dels Jesuïtes de Catalunya.

La podeu consultar a http://docs.crm.socialsj.cat.

Aquest projecte, amb els seus orígens a mitjans del 2012, va néixer amb l’ànim de compartir esforços i recursos per tal de posar en marxa una eina que permetés millorar la gestió de les organitzacions en relació a totes aquelles persones, families i organitzacions que s’hi relacionaven d’alguna manera o altre.

No ens va costar gaire intuir que CiviCRM seria l’eina adequada per donar forma a aquestes necessitats: programari lliure, específicament orientat al Tercer Sector i amb una comunitat ben viva al seu darrera. Calia però acompanyar en el procés d’implementació d’aquest CRM per poder-hi reflectir els diferents processos de les entitats.

El fet que aquestes quatre organitzacions (Fundació Salut Alta, Fundació Migra Studium, Fundació La Vinya i Fundació Carles Blanch) basin la seva acció en l’atenció a col·lectius en risc d’exclusió social ens va facilitar poder extrapolar processos i poder elaborar un disseny funcional dels CRM comú entre elles.

Aquesta documentació ha anat evolucionant des del primer dia i ho continuarà fent a mesura que anem polint procediments o afegint noves funcionalitats. Des d’ara però ho farà també com a documentació oberta amb l’esperit que, aquesta feina que hem fet, sigui aprofitable o serveixi d’inspiració a qualsevol organització que ho necessiti.